Өвөрхангай


Халамжлуулагч нарт сургалт зохион байгууллаа

"Нийгмийн халамж үйлчилгээг нэн эмзэг бүлгийн хүмүүст хүргэх" төслийн халламжлуулагчдад "Стрессийг даван туулах" "Нийгэм сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх" сургалтуудыг зохион байгууллаа.